KLITPLANTAGE VED RØDHUS I NORDJYLLAND

Ved Rødhus Klit Camping og Hytteferie er der mange forskellige muligheder for at nyde naturen.

Man er omgivet af naturen i sin reneste form, hvor den er velholdt, sådan som naturen har skabt den. Af denne grund er der også mange, der vælger at tage på Camping netop her.

Her er der mulighed for at bruge naturen på forskellige måder. Rig mulighed for at nyde den friske luft. Man er omgivet af både strand, klitplantage og klithede.

Derfor kan man på forskellige måder nyde naturen. En måde at bruge naturen på er derfor at udforske klitplantagen og alt, hvad den indebærer. Rødhus er et populært sted af holde ferie.

Lidt om Klitplantagen

Klitplantagen ved Rødhus Klit Camping og Hytteferie omtales i daglige tale ofte Tranum Klitplantage eller Rødhus-Tranum Plantage. Den dækker et stort område og rummer en gammel historie.

Plantagen har ligget der i mange år, og det kan derfor betragtes som et historiske fænomen, som både campisterne og andre besøgende nyder at undersøge. Plantagen ved Rødhus Klit Camping og Hytteferie blev anlagt tilbage i 1899. Dette skete efter, at Hedeselskabet blev oprettet i 1866.

Det er derfor en ældgammel plantage, hvilket naturen dermed også er præget af. Beplantning har fået lov til at udfolde sig over mange mange år, og det giver en helt særlig naturoplevelse til de besøgende.

Graver man sig ned i de dybere lag i klitplantagen, vil man opleve, at en stor del af området er præget af kridt, som man visse steder ville kunne få øje på lige under den dyrkede jord.

Samtidig kan man være heldig at opleve fænomener som “skorstene” og “jordfaldshuller”, som er blevet dannet og stammer fra nedtrængende overfladevand.

Plantagen rummer et rigt planteliv, hvor du kan finde mange forskellige slags planter, som der kan gå mange timer med at udforske nærmere. Derfor kan man som campist bruge mange timer på at nærstudere klitplantagen med alt, hvad den indebærer.

Af faktuelle informationer kan det oplyses, at Tranum Klitplantage rummer omkring 1350 ha hede, 180 ha mose og 85 ha eng.

Derudover 60 ha klit, 52 ha strandbred, 25 ha sø og 6 ha overdrev.

Alt i alt et område, som rummer mange forskellige naturtyper, der i alt rummer 1758 ha med særligt beskyttede naturtyper, som svarer til cirka 45 % af klitplantagens samlede areal.

Det gør ikke området mindre interessant at undersøge nærmere.

For naturinteresserede er det særligt området knyttet til de store, åbne klitområder mod vest, som er særligt spændende at undersøge.

Her har størstedelen aldrig været tilplantet, og derfor fremstår det i en usædvanlig oprindelig og uberørt tilstand. Det giver muligheden for at opleve helt unikke naturfænomener, og det kan være værd at rejse langt for at opleve.

Vi nyder, at vore besøgende har udvalgt netop denne Rødhus Klit Campingplads og Hytteferie grundet de spændende omkringliggende naturområder.

Der er derfor rig mulighed for at bruge området på forskellige måder, hvor man blot kan gå ture for at nyde den friske luft, men også kan aktiveres ved nærmere undersøgelse af området.

Det er helt op til sig selv og meget individuelt, hvordan vores besøgende ønsker at bruge plantagen.

Kontakt os gerne for vejledning.

Camping Vesterhavet