RØDHUS KLIT

Rødhus Klit - naturen i sin reneste form

Ved Rødhus Klit Camping og Hytteferie er der mange forskellige muligheder for at nyde naturen. Man er omgivet af naturen i sin reneste form, hvor den er velholdt, sådan som naturen har skabt den. Af denne grund er der også mange, der vælger at tage på ferie netop her.

Her er der mulighed for at bruge naturen på forskellige måder. Rig mulighed for at nyde den friske luft. Man er omgivet af både strand, klitplantage og klithede. Derfor kan man på forskellige måder nyde naturen. Klitheden er eksempelvis værd at fremhæve.

TAG PÅ TUR I KLITHEDEN

Klitheden finder du på grænsen til havet, hvor der bag klitterne strækker sig store og flade hedemoser og den tørre klithede i mosaik.

Du vil mellem klitrækkerne i det smukke klithedelandskab af de flade partier endnu finde rester af de tidligere græsningsenge.

Græsenge, hvor får tidligere holdt sig til og gik og græssede, hvormed de holdt vegetationen lav. Af denne grund vil klitheden også på tidligere skovkort være betegnet som en eng.

Hvor området tidligere bestod af smågrøfter, er de i dag efterhånden tilvokset og græsningslandet er som en del af den naturlige succession ændret til et mere mosepræget landskab.

Her vil du i stedet opleve en vækst af bjergrørhvene, tangrør, star og forskellige sivarter, som alle præger den skønne klithede og er med til, at den i dag betragtes som netop dette.

I dag lyder den dog under navnet klithede, og mange af vores besøgende på campingpladsen nyder hver dag at gå ture i området.

Området byder på flere forskellige muligheder for at gå ture, og man kan undersøge de forskellige planter og nyde udsigten ud over vandet fra klithedenes toppe.

Længst ud mod vandet vil du finde de markante havklitter, hvor den atlantisk klithede ligger bag havklitten. Derfor byder naturen på forskellige naturfænomener, som naturen selv har skabt. Ydermere byder klitheden også i kontrast til det mere tørre område på et vådområde.

Det ligger i den sydøstlige ende af klitheden og omtales i området som Store Vande. Det er terrænets største vådområde, hvor du blandt andet vil kunne opleve en lavvandet sø, der mere eller mindre efterhånden er blevet dækket af rørskov.

Klitheden ved Rødhus Klit Camping og Hytteferie hører efterhånden til sjældenhederne, og det er derfor ikke på ret mange feriesteder, at du vil have mulighed for at opleve det på tæt hånd. Dette skyldes, at den atlantiske klithede er en truet naturtype, som i løbet af de sidste 1000 år har været i en voldsom tilbagegang.

Dette skyldes det moderne samfunds bymæssige udvikling, hvor flere klitheder i dag er blevet omdannet til beboelsesområder. Derudover skyldes det også, at klitheden er truet af eutrofiering gennem kvælstofnedfald.

På den positive side er klithederne i netop dette område, sammen med de øvrige klitheder i den nordligste del af jylland, dog ifølge Naturstyrelsen udsat for mindre eutrofiering, end mange andre steder.

Det betyder, at de store sammenhængende klitheder, som man kan opleve i området giver en fornemmelse af den rene natur. Han vil man kunne mærke, at der i Vendsyssel er højt til himlen og masser af frisk luft.

Man kan derfor med god grund bevæge sig på gåture ud i klitheden, hvad end det er med formål om blot at nyde den friske luft, naturens beplantning eller måske med formål om at motionere.

Mulighederne er mange, og det er helt op til campisterne, hvordan de vil udforske den nærliggende klithede.