Generelle regler for campingspladsen

På Rødhus Klit Camping er der plads til alle glade, feriestemte og afslappede unge, familier, par eller enlige, som vil nyde roen og freden på campingpladsen. Det gælder om at respektere reglementet generelt og hele tiden, så vi alle får en god oplevelse under opholdet.

Enhedsplads

Pladsen omkring jeres campingvogn, telt eller hytte skal til enhver tid holdes ren.
Restaffald, bleer o.l skal afleveres i en af de opstillede containere.

Henstilling af affald er ikke tilladt. Dvs man skal selv bortskaffe alt andet end restaffald,dåser og pap.

 

Gæster

Gæster skal altid melde deres ankomst i receptionen. Er vi her ikke, kontakt os pr mail.

Toiletter

Toiletterne skal altid benyttes. Vær med til at holde dem rene og pæne.

Hunde

Hunde skal altid holdes i kort snor på pladsen. Ved luftning af hunde, i og uden for pladsen, skal hunde altid være i snor. Husk at samle høm høm´er op, og aflever hømhøm poser i affaldscontainere, der forefindes på pladsen.

Bommen

Bommen lukkes kl. 22.00
Vær opmærksom på, at mellem kl 07 og kl 22 er det kun muligt, at køre ind på pladsen, hvis du er i besiddelse af det bom kort. Bom kort udleveres ved indcheckning.

Nattero

Fra kl. 23.00 til 7.00 skal der være nattero overalt på pladsen.

 • Smil og hils på de andre.
 • Ryd op efter dig i servicebygninger og på enheden.
 • Vis det hensyn til andre, som du gerne vil have, at de viser dig.
 • Er du i tvivl om noget, så spørg Lisbeth eller Jens

REGLEMENT FOR SÆSONPLADSER

SÆRLIGT FOR SÆSONPLADSER

Regler for sæsonplads

 1. Lejemålet gælder kun for de på kontrakten omfattede personer.
 2. Adresseoplysninger skal oplyses i reception
 3. Udlånes vognen, skal dette meddeles receptionen. Overnattende gæsterne skal
  indskrives som campister og betale alm. overnatningsgebyr.
 4. En sæsonplads lejes for én sæson
 5. Fremleje eller videresalg af enheden er ikke tilladt.
 6. Man skal checke sit forbrug af strøm løbende i lejeperioden.
 7. Elforbruget betales senest ved sæsonens afslutning.
 8. Lejemålet er uopsigeligt i den løbende periode, hvorfor der ikke vil finde nogen
  form for økonomisk kompensation sted ved fraflytning i utide.
 9. Opsiges en lejer til fraflytning pga. misligholdelse af aftalen, eller af anden
  årsag, tilbagebetales der ikke noget af den erlagte leje.
 10. Retten til en reserveret plads kræver overholdelse af betalingsfrist.
 11. Depositum: der opkræves depositum ved reservation af sæsonplads, dette modregnes sæsonleje ved ankomst. Ved annullering af lejemål bortfalder depositum.

Sæsonpladser må benyttes på følgende måde:

 • En Sæsonplads må benyttes af eet ægtepar/samlever og deres børn under 18 år,
  Alle andre personer betegnes som gæster/overnattende gæster
 • Ekstra voksen kan tilkøbes, men efter aftale med Campingchef
 • Der kan tilkøbes gæstekort, der gælder for 5 dagsgæster pr dag. Gæster udover de 5 betaler almindelig gæstepris.
 • Max én bil på enhedsplads. Gæster må ikke køre ind på campingpladsen
 • Fartbegrænsning max 10 km/t
 • Begræns kørslen på campingpladsen.

PLADSEN OG ENHEDEN

 • I henhold til brandvedtægternes 3-meters regel skal vogn, telt mm. opstilles
  således, at det ikke forringer naboens opstillingsmulighed.
 • Hver gang enheden forlades, skal den efterlades ryddelig.
 • Der tilhører max. 1 køretøj pr. enhed, som skal holdes indenfor
  campingenheden. Øvrige køretøjer og gæster henvises til parkeringsarealet
  udenfor campingpladsens bom.
 • Campingvognen skal være mobil, og kunne flyttes umiddelbart.
 • Der må ingen steder på campingpladsen lægges stenfliser, støbes,
  plantes planter, opstilles læhegn af permanent karakter.
 • Træer og buske må ikke beskæres, klippes eller fældes.

AFFALD

 • Storskrald skal afleveres på kommunens genbrugspladser

 

EL

 • Elkablet fra vognen og til 220V elstikket skal være et godkendt gummikabel med jord, jf. stærkstrømsreglementet. Tynde 2-ledede el-ledninger er således ikke tilladte og må ikke tilsluttes enhedens elstik.
 • Såfremt et elkabel beskadiges under græsslåning, erstattes kablet ikke. Lejeren er ansvarlig for eventuelle skader på campingpladsens materiel eller personskader i sådanne situationer.

Elmåler: Det er lejers ansvar, løbende at overvåge eget elforbrug.. Det er lejers pligt at aflæse måler ved sæsonstart og ved sæsonafslutning. Desuden skal man løbende aflæse måler, og derved sikre sig at den fungerer.

REGLEMENT FOR HUNDEEJERE

SÆRLIGT FOR HUNDEEJERE

Glad for hunde:
Husk at ikke alle elsker din hund.

Med snor:
Hunde skal altid føres i snor på Rødhus Klit Campings areal. Dette for, at alle skal være trygge for at opholde sig på campingpladsen. Du skal have opsyn med din hund så andre gæster, også synes det er rart at hunde camperer på Rødhus Klit camping.

Uden snor:
Hunde kan luftes uden snor på hundelegepladsen. Her er det hundenes domæne. Selvfølgelig skal du som hundeejer altid holde opsyn med din hund, mens den opholder sig på hundelegepladsen.

Ved Blokhus  og Tranum findes der også en fin hundeskov, hvor din hund må løbe frit uden snor.

Høm-Høm:
Hundes efterladenskaber skal fjernes. Husk at Høm-Høm poser skal disse smides i affaldsspand/container.